Od 1. februara 2015. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14 i 68/14 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2015. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2014. godini (1,7%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 1.02.2015. godine do 31.01.2016. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 5/15) iznosi: 

11.242 din. x 1,017 = 11.433 dinara.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu “Informator”, br. 5/2015.


 

 

 

Title

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana

 

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise (“Informator” i “PDV”) i program “Ekspert” možete videti ovde.