Od 1. februara 2008. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 – u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (član koji nije ušao u prečišćen tekst Zakona) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona.

U januaru 2008. godine ("Sl. glasnik RS", br. 7/08) izvršeno je drugo usklađivanje stopom rasta cena na malo u 2007. godini, tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2008. godine do 31.01.2009. godine iznosi:

 5.050 din. x 10,1 = 5.560 dinara.