Obrazac ZP/P PDP – Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Poreska uprava je u martu 2015. godine na svojoj internet strani objavila Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica, kojim je propisan sledeći obrazac:

Obrazac: ZP/P PDP Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit
[30.03.2015]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Do implementacije softverske podrške za elektronsko podnošenje zahteva, isti se podnosi u papirnom obliku nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

 

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca