Obrazac ZOPPPDV, OOPPPDV – Poresko punomoćstvo za PDV

 
 
Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22 i 7/23) kojim su propisani sledeći obrasci:
Obrazac: ZOPPPDV
Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
[1.07.2021]
Poreska uprava – Centrala rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva
Obrazac: OOPPPDV Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
[1.07.2021]
Uz obaveštenje se dostavlja i dokaz o opozivu, odnosno otkazu punomoćja

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.