Obrazac Statistički izveštaj za druga pravna lica

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 35. stav 4. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 62/13, 30/18), ministar finansija je doneo Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 137/14), kojim je, u članu 2. stav 1. propisan sledeći obrazac (navedeni obrazac se koristi za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu):
 
Obrazac: Statistički izveštaj Statistički izveštaj za druga pravna lica
[24.12.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters