Obrazac PPPDV, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 7, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41 , člana 45 , člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/21, 64/21) kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac: EPPDV
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost [1.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave
Obrazac: PEPDV
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV [1.07.2021]
Potvrda se dostavlja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave
Obrazac: ZBPDV
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV [1.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave u kalendarskom mesecu u kojem je obveznik prestao da obavlja PDV aktivnost
Obrazac: PBPDV
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV [1.07.2021]
Poreska uprava izdaje potvrdu u elektronskom obliku
Obrazac: PPPDV
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost [1.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Uz ovu prijavu se podnosi obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV
 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca