Obrazac POV – Prijava za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/10), ministar rada i socijalne politike je doneo Pravilnik o načinu vođenja evidencije o organizatorima volontiranja ("Sl. glasnik RS", br. 92/10, 44/18 - dr. zakon), kojim je, u članu 3. stav 3. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: POV Prijava za upis u Evidenciju o organizatorima volontiranja
[06.12.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenom obrascu prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca