Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.Na osnovu člana 8. stav 3. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 93/12) ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 100/12), kojim je, u članu 1. propisan sledeći obrazac:

 

Obrazac:
Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama
[20.10.2012]
Pojedinačna poreska prijava
Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca