Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacije Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/18 i 6/20), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je doneo Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije ("Sl. glasnik RS", br. 53/20), kojim je propisan sledeći obrazac:
 
Prilog 1 Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije
[17.04.2020]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters