Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu – za privredna društva, zadruge i preduzetnike

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19, 44/21-dr. zakon), ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/20), kojim su, u članu 2. stav 1., propisani obrasci koji se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a dajemo ih u nastavku:
Obrazac: Bilans stanja Prilog 1 - Bilans stanja za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva [25.11.2021.] Bilans stanja - preduzeća
Obrazac: Bilans uspeha Prilog 2 - Bilans uspeha za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva [25.11.2021.] Bilans uspeha - preduzeća
Obrazac: Izveštaj o ostalom rezultatu Prilog 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva [25.11.2021.] Izveštaj o tokovima gotovine
Obrazac: Izveštaj o tokovima gotovine Prilog 4 - Izveštaj o tokovima gotovine za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva [25.11.2021.] Izveštaj o promenama na kapitalu
Obrazac: Izveštaj o promenama na kapitalu Prilog 5 - Izveštaj o promenama na kapitalu za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva [25.11.2021.] Statistički aneks
Obrazac: Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike
Prilog 6 -Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike [25.11.2021.]
Statistički aneks
Tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters