Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu – za privredna društva, zadruge i preduzetnike

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/19, 44/21 – dr. zakon), ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 89/20), kojim su, u članu 2. stav 1. propisani obrasci koji se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a dajemo ih u nastavku:
 
Obrazac: Bilans stanja

Prilog 1 – Bilans stanja za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva

[25.11.2021.]
Obrazac: Bilans uspeha

Prilog 2 – Bilans uspeha za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva

[25.11.2021.]
Obrazac: Izveštaj o ostalom rezultatu

Prilog 3 – Izveštaj o ostalom rezultatu za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva

[25.11.2021.]
Obrazac: Izveštaj o tokovima gotovine

Prilog 4 – Izveštaj o tokovima gotovine za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva

[25.11.2021.]
Obrazac: Izveštaj o promenama na kapitalu

Prilog 5 – Izveštaj o promenama na kapitalu za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva

[25.11.2021.]
Obrazac: Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Prilog 6 -Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike
[25.11.2021.]

 

 

 
Tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata “EKSPERT“.
 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.