Preuzimanje obrazaca je omogućeno za:

1. Pretplatnike na stručne časopise “Informator” i “PDV” i digitalnu bazu “Ekspert”

2. Korisnike koji su pretplaćeni na: “Obrasci za popunjavanje”

 

Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.