Obrasci za popunjavanje

Ovaj servis na sajtu proba.cekos.rs omogućava korisnicima da popunjavaju odabrane aktuelne obrasce (u PDF formatu) i tako popunjene odštampaju i sačuvaju.

Obrasci su grupisani po oblastima i svaki od njih sadrži:

  • podatke o tome čime je propisan,
  • kratak i pun naziv obrasca,
  • datum od kada je u primeni i
  • informaciju o elektronskom podnošenju preko portala Poreske uprave ili portala JIS LPA.

Svi obrasci su ažurni, a Cekos in se trudi da prilikom propisivanja novih i promene postojećih obrazaca, korisnicima blagovremeno omogući njihovo korišćenje.

Napomena: korišćenje ovog servisa je uključeno u cenu na stručne časopise i digitalnu bazu “Ekspert”.

Kako se stiče pravo pristupa?

  • na sajtu proba.cekos.rs, ukoliko nemate –  kreirajte nalog i kupite odgovarajuću pretplatu,
  • nakon izvršene uplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
  • ulogujte se na sajt proba.cekos.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog)  obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa za obračune kamata prethodno ulogovanog lica. Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Pregled dostupnih obrazaca na sajtu proba.cekos.rs

Naziv obrascaOblastDatumhf:tax:obrasci_oblasti