Obrasci Prilog 1 i Prilog 2 – Opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

  Na osnovu člana 47. stav 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/16,113/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18, 114/21), Vlada je donela Uredbu o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/16, 113/17 - dr. zakon, 12/22), kojom su, u čl. 27, 31v i 33. propisani sledeći obrasci:
Obrazac: Prilog 1. Obrazac prethodnog opisa radnog mesta [09.02.2022]
Obrazac: Prilog 2. Obrazac konačnog opisa radnog mesta [09.02.2022]
Obrazac: Prilog 3. Posebna izjava kojom se određuje zvanje u koje bi svaki posao radnog mesta bio razvrstan kada se na njega primene sva merila [09.02.2022]
Tekst navedenog zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters