Obrasci PII, ZPPPDV, EZPPPDV, SNPDV i LNPDV – Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 24. stav 6.  Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19), Ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. gl. RS", br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 - dr. zakon, 48/18, 104/18, 16/19 i 80/19), kojim su u čl. 3, 5b, 5d, 22. st. 2. i čl. 23. st. 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac PII Potvrda o izvršenom izvozu
[01.01.2013.]
Obrazac ZPPPDV Zahtev putnika za povraćaj PDV
[16.11.2019.]
Obrazac EZPPPDV Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
[01.01.2019.]
Obrazac SNPDV Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
[01.01.2013.]
Obrazac LNPDV Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
[01.01.2013.]
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters