Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha – druga pravna lica

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/19, 44/21 - dr. zakon), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 89/20), kojim su, u članu 2. stav 1. propisani obrasci koji se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a dajemo ih u nastavku:
Obrazac: Bilans stanja Bilans stanja na dan od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica) [28.11.2021] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Bilans uspeha Bilans uspeha za period od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica) [28.11.2021] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Statistički izveštaj Statistički izveštaj za 20____ godinu (za druga pravna lica) [28.11.2021] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters