Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha – druga pravna lica

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19, 44/21 – dr. zakon), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica (“Sl. glasnik RS”, br. 89/20), kojim su, u članu 2. stav 1. propisani obrasci koji se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a dajemo ih u nastavku:
 
Obrazac: Bilans stanja Bilans stanja na dan od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica)
[28.11.2021]
Obrazac: Bilans uspeha Bilans uspeha za period od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica)
[28.11.2021]
Obrazac: Statistički izveštaj Statistički izveštaj za 20____ godinu (za druga pravna lica)
[28.11.2021]

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata “EKSPERT“.

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.