Obrasci 1 i 2 – Izveštaji o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/06, 84/06 - ispravka, 4/16, 106/18, 14/19), kojim su, u članu 5. stav 1. propisani sledeći obrasci:

Obrazac 1 Izveštaj o povredi na radu
[14.03.2019]
Uz Obrazac 1 objavljena je i Napomena sa uputstvima za popunjavanje.
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac 2 Izveštaj o profesionalnom oboljenju
[30.01.2016]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
 
Prečišćene tekstove navedenog Zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca