Obrasci 1 – 7 – Evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 7. stav 6. Zakona o duvanu (“Sl. glasnik RS” br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je doneo Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19), kojim su, u članu 2. tač. 1), 2), 3), 4) i 5), članu 3. stav 2. i članu 4. stav 2, propisani sledeći obrasci:

Obrazac broj 1 Evidencija o ukupnoj proizvodnji duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 2 Evidencija o upotrebljenom semenu za proizvodnju duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 3 Evidencija o proizvodnji duvana po svakoj parceli i po svakom ugovoru
[16.03.2019]
Obrazac broj 4 Evidencija o proizvedenim i otkupljenim količinama duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 5 Evidencija fizičkih lica
[16.03.2019]
Obrazac broj 6 Podaci o obradi duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 7 Podaci o preradi duvana
[16.03.2019]
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.