Objavljeni su novi obrasci na kojima direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu

U “Službenom glasniku RS”, broj 18 od 13. februara 2015. godine objavljen je Pravilnik  o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova (u daljem tekstu: novi pravilnik), koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 14.  februara 2015. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog  socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 51/07 i 14/08).

Novim pravilnikom uređuje se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika, budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje.

Prema informacijama koje su potvrđene od strane Uprave za trezor – Sektora za budžetsko računovodstvo i izveštavanje, postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2014. godinu (iako to nije posebno propisano) okončaće se po odredbama novog pravilnika.

U narednom broju “Informator”-a detaljnije ćemo pisati o odredbama novog pravilnika.