Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, koji je stupio na snagu 27.02.2014. godine

 

 

Ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 23/14), koji je na snazi od 27. februara 2014. godine.

Pravilnikom su propisani novi obrasci PB 2, PK 2 i SU 1.

O sastavljanju i podnošenju poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2013. godinu detaljno pišemo u “Informator”-u broj 8/2014 od 26. februara 2014. godine.