O nama

CEKOS IN je privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting, koje postoji i uspešno posluje od 1990. godine. Osnovna delatnost ovog privrednog društva je izdavačka i obuhvata: stručne časopise “Informator” i “PDV”,  stručne knjiga,  digitalnu bazu propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “Ekspert”, specijalizovane sajtove i poslovne internet servise.

Ekonomski konsalting je “glavna” delatnost pored “osnovne” delatnosti – izdavaštva i sastoji se, pre svega, u pružanju intelektualne pomoći iz oblasti koje uređuju časopisi i knjige:

 • poreza na dohodak građana,
 • poreza na dobit pravnih lica,
 • poreza na imovinu,
 • radnih odnosa,
 • penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • kolektivnih ugovora,
 • zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite,
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • računovodstva,
 • platnog prometa,
 • PDV-a i akciza,
 • fiskalnih kasa (fiskalizacije),
 • elektronskog fakturisanja,
 • trgovine,
 • stanovanja,
 • propisa o privrednim društvima,
 • deviznog poslovanja,
 • javnih nabavki, itd.

Celokupna delatnost ima za cilj da korisnicima usluga omogući racionalni pristup u poslovanju i da na vreme sagledaju i praktično provere kako ekonomsko i pravno okruženje deluje na njihovo poslovanje.

Direktor: Edvard Martić

Glavni i odgovorni urednik: Jasmina Jovanović

Urednik izdanja: Vera Martić

Urednik: Anđelković Gordana

Redakcioni odbor: Jasmina Jovanović, Krsta Jovanović, Stevan Aleksić, Edvard Martić, Vera Martić, Gordana Anđelković, Jovana Mihajlović, Radmila Vuković, Stamenković Dejana, Marina Karanović, Pršić Igor

Redakcija Ekspert-a: Zorica Jovanović, Olivera Konjević, Radmila Vuković, Vera Martić, Edvard Martić
Autori i koordinatori Ekspert-a: Edvard Martić, Jasmina Jovanović, Boris Janković, Danilo Čubrović, Vera Martić