Novi Zakon o zaštiti potrošača u primeni je od 22. septembra 2014. godine

Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/14; u daljem tekstu: Zakon), koji je Narodna skupština RS usvojila na sednici Drugog vanrednog zasedanja u 2014. godini 13. juna 2014. godine, stupio je na snagu 21. juna 2014. godine, a počinje da se primenjuje po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, tj. 22. septembra 2014. godine.

Danom početka primene Zakona prestao je da važi Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, broj 73/10).

Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz Zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, tj. do 21. decembra 2014. godine, o čemu ćemo obaveštavati naše čitaoce kroz časopis “Informator“, a korisnici programa “Ekspert” će sva podzakonska akta koja budu doneta za primenu Zakona moći da pronađu uz tekst Zakona.

Zakonom su, u cilju zaštite položaja potrošača, uređena prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanja potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača, o čemu detaljnije pišemo u broju 23/2014 časopisa “Informator”.

Uz broj 23/2014 časopisa “Informator” svim pretplatnicima smo poslali tekst Zakona o zaštiti potrošača.

 

Title

Poručite:
Zakon o zaštiti potrošača