Neoporeziv iznos zarada u 2018. godini

Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon) neoporeziv iznos zarade je 15.000,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade i naknade zarade za januar 2018. godine. Iznos je u primeni do 31.01.2019. godine. 
Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, januar 2018.)

Zakon o porezu na dohodak građana 
i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, decembar 2018.)