Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2006. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – “Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05 i 62/06) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2006. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

“Sl. glasnik RS”, br.

od 1.01.2006. do 31.01.2006.

136.890 (5 x 27.378)

114/2005

od 1.02.2006. do 28.02.2006.

161.220 (5 x 32.244)

8/2006

od 1.03.2006. do 31.03.2006.

133.015 (5 x 26.603)

15/2006

od 1.04.2006. do 30.04.2006.

143.285 (5 x 28.657)

25/2006

od 1.05.2006. do 31.05.2006.

146.835 (5 x 29.367)

35/2006

od 1.06.2006. do 30.06.2006.

152.860 (5 x 30.572)

43/2006

od 1.07.2006. do 31.07.2006.

151.525 (5 x 30.305)

53/2006

od 1.08.2006. do 31.08.2006.

159.320 (5 x 31.864)

63/2006

od 1.09.2006. do 30.09.2006.

158.690 (5 x 31.738)

70/2006

od 1.10.2006. do 31.10.2006.

160.490 (5 x 32.098)

79/2006

od 1.11.2006. do 30.11.2006.

162.775 (5 x 32.555)

92/2006

od 1.12.2006. do 31.12.2006.

163.340 (5 x 32.668)

105/2006


*) Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).