Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2003. godini

Na osnovu procenata utvrđenih u:
    • članu 182. st. 2. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03),
    • članu 108b stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/92, 26/93, … i 80/02), i
    • članu 132. st. 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 71/03),
Republički fond PIO zaposlenih, Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Republički zavod za tržište rada su tokom 2003. godine svojim rešenjima utvrđivali najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje po stepenima stručne spreme. Pregled tih iznosa dajemo u nastavku:
Rb.
POSLOVI
NAJNIŽE OSNOVICE za plaćanje doprinosa
za PIO, zdravstvo i nezaposlenost

od 1.12.2002. do 30.04.2003.

od 1.05.2003. do 31.07.2003.
(u ovom periodu su važile dvojne osnovice)

od 1.08.2003. do 31.10.2003.

od 1.11.2003. do 31.01.2004.

za PIO

za zdravstvo i nezaposlenost

1
2

3

4

5

6

7
1.
poslovi za koje se ne zahteva stručnost i poslovi za koje se zahteva osposobljenost u trajanju do godine dana (I stepen), odnosno do dve godine (II stepen)

5.447

5.323

5.508

5.971

6.336
2.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju do 3 godine (kvalifikovani rad – III stepen)

7.952

7.768

8.042

8.715

9.248
3.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina (IV stepen)

9.451

9.351

9.558

10.490

11.131
4.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče specijalizacijom nakon srednjeg obrazovanja u trajanju od godinu dana (visokokvalifikovani rad – V stepen)

11.918

11.509

12.053

12.910

13.700
5.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem (VI stepen)

12.834

12.516

12.979

14.040

14.899
6.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče fakultetom, odnosno visokim obrazovanjem (VII1 stepen)

16.900

16.544

17.091

18.559

19.694
7.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče magistraturom ili speci- jalizacijom na osnovu fakulteta, odnosno visokog obrazovanja (VII2 stepen)

18.879

18.270

19.092

20.495

21.749
8.
poslovi za koje se zahteva stručnost stečena doktoratom (VIII stepen)

22.856

22.298

23.114

25.014

26.544
  Objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj:

81/02

46/03

44/03

75/03

106/03

 NAPOMENA "Cekos in"-a: U periodu od 1.05.2003. do 31.07.2003. godine važile su dvojne najniže osnovice – jedne za PIO a druge za zdravstvo i nezaposlenost. U ostalim periodima 2003. godine osnovice su bile jedinstvene.