Najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2000. godini

U 2000. godini, sve do 1.06.2001. godine, najniže osnovice za I i II stepen stučne spreme su se menjale svakog meseca i iznosile su 40% od prosečne mesečne neto zarade u Republici, a za III do VIII stepena stručne spreme – tromesečno, prema rešenjima o najnižoj osnovici za obračun i plaćanje doprinosa za PIO donetih od strane Republičkog fonda PIO zaposlenih.
Prema tome, u nastavku dajemo pregled iznosa najniže osnovice posebno za I i II stepen stručne spreme, a posebno za III do VIII stepena stručne spreme:
  • Za I i II stepen stručnosti:
Najniža osnovica
za I i II stepen stručnosti
Umanjenje
najniže osnovice
za 50%
(prema rešenjima
Vlade RS)

Period primene

Podatak o prosečnoj
zaradi u Republici
Podatak o prosečnoj
zaradi objavljen u:

za mesec

prosečna zarada

“Sl. glasniku RS”, broj:

od datuma:

1

2

3

4

5

6

7

632,00

316,00

od 22.12.1999.
do 18.01.2000.

novembar/99

 1.580

54/99

22.12.1999.

701,20

 350,60

od 19.01.2000.
do 21.02.2000.

 decembar/99

 1.753

2/00

19.01.2000.

639,60

 319,80

od 22.02.2000.
do 22.03.2000.

 januar/00

 1.599

6/00

22.02.2000.

670,00

 335,00

od 23.03.2000.
do 20.04.2000.

 februar/00

 1.675

9/00

23.03.2000.

736,40

 368,20

od 21.04.2000.
do 22.05.2000.

 mart/00

 1.841

13/00

21.04.2000.

808,80

 404,40

od 23.05.2000.
do 19.06.2000.

 april/00

 2.022

18/00

23.05.2000.

805,60

402,80

od 20.06.2000.
do 25.07.2000.

maj/00

2.014

22/00

20.06.2000.

837,60

418,80

od 26.07.2000.
do 21.08.2000.

jun/00

2.094

27/00

26.07.2000.

878,80

439,40

od 22.08.2000.
do 21.09.2000.

jul/00

2.197

30/00

22.08.2000.

964,80

482,40

od 22.09.2000.
do 23.10.2000.

avgust/00

2.412

32/00

22.09.2000.

1.030,40

515,20

od 24.10.2000.
do 21.11.2000.

septembar/00

2.576

38/00

24.10.2000.

1.170,00

585,00

od 22.11.2000.
do 21.12.2000.

oktobar/00

2.925

46/00

22.11.2000.

1.321,60

660,80

od 22.12.2000.
do 21.01.2001.

novembar/00

3.304

54/00

22.12.2000.

1.624,40

812,20

od 22.01.2001.

decembar/00

4.061

3/01

22.01.2001.

 NAPOMENA: Umanjene najniže osnovice za 50% (kol. 2 prethodne tabele) – prema rešenjima Vlade RS (poslednje rešenje je objavljeno u “Sl. glasniku RS”, br. 55/00 od 26.12.2000. godine), važile su za obračun i uplatu doprinosa do 31. marta 2001. godine (za određena preduzeća navedena u rešenjima, za poslodavce koji su zapošljavali pripravnike sa IV, VI, VII1, VII2 i VIII stepenom stručnosti u čijem je finansiranju učestvovao Republički zavod za tržište rada i za poslodavce koji su zapošljavali invalide u čijem je finansiranju učestvovao Republički zavod za tržište rada). Nakon ovog datuma Vlada RS nije donosila nova rešenja o umanjenju najniže neto osnovice.
  • Za III do VIII stepen stručnosti:
Stepen
stručnosti
NAJNIŽE OSNOVICE
od 1.11.1999.
do 31.01.2000.
od 1.02.2000.
do 30.04.2000.
od 1.05.2000.
do 31.07.2000.
od 1.08.2000.
do 31.10.2000.
od 1.11.2000.
do 31.01.2001.

propisane

umanjene
za 50%

propisane

umanjene
za 50%

propisane

umanjene
za 50%

propisane

umanjene
za 50%

propisane

umanjene
za 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

III

 795,00

397,50

1.040,00

520,00

1.109,00

554,50

1.329,00

664,50

1.558,00

779,00

IV

 945,00

472,50

1.237,00

618,50

1.319,00

659,50

1.580,00

790,00

1.852,00

926,00

V

 1.192,00

596,00

1.560,00

780,00

1.663,00

831,50

1.993,00

996,50

2.336,00

1.168,00

VI

 1.283,00

641,50

1.679,00

839,50

 1.790,00

895,00

2.145,00

1.072,50

2.515,00

1.257,50

VII1 

1.690,00

845,00

2.211,00

1.105,50

 2.358,00

1.179,00

2.825,00

1.412,50

3.312,00

1.656,00

VII2 

1.888,00

944,00

2.470,00

1.235,00

 2.634,00

1.317,00

3.156,00

1.578,00

3.700,00

1.850,00

VIII

2.286,00

1.143,00

2.991,00

1.495,50

 3.189,00

1.594,50

3.821,00

1.910,50

4.479,00

2.239,50