Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

 

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
“Sl. glasnik RS”, br.
1 2 3
od 1.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 (35% od 62.051) 118/2014
od 1.02.2015. do 30.04.2015. 22.357 (35% od 63.878) 11/2015
od 1.05.2015. do 31.07.2015. 20.109 (35% od 57.453) 38/2015
od 1.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 (35% od 61.445) 66/2015
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 (35% od 61.578) 90/2015

 

Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu “Informator”.

  Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .