MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (“Sl. glasnik RS”, br. 92/19)

Rešenjem Ministra finansija broj 401-00-4980/2019-16 od 21.11.2019. utvrđeni su prevodi Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) objavljeno je u “Sl. glasniku RS”, br. 92/19 i stupilo je na snagu 2.01.2020. godine.

Navedeno Rešenje se stavlja van snage Rešenjem iz “Sl. glasnika RS”, br. 123/20, osim u slučaju primene tog rešenja prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine.