MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (“Sl. glasnik RS”, br. 123/20)

Rešenjem Ministra finansija broj 401-00-4351/2020-16 od 10.09.2020. utvrđeni su prevodi Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) objavljeno je u “Sl. glasniku RS”, br. 123/20, 125/20 – ispravka i na snazi je od 21.10.2020. godine.

Ovim Rešenjem stavljeno je van snage Rešenje iz “Sl. glasnika RS”, br. 92/19, osim u slučaju primene tog rešenja prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2020. godine.