Minimalna zarada u 2021. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 116/20 od 16. septembra 2020. godine.