Minimalna zarada u 2020. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2020. godine iznosi 172,54 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 65/19 od 13. septembra 2019. godine.