Minimalna zarada u 2018. godini

Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17) Socijalno-ekonomski savet doneo je Odluku o visini minimalne cene rada za 2018. godinu.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 143,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 88/17 od 29. septembra 2017. godine.