Minimalna zarada u 2016. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14. septembra 2015. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period januar – decembar 2016. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 79/2015 od 14. septembra 2015. godine.