Krajem juna ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, kao i rok za dostavljanje Poreskog bilansa za 2016. godinu

Ovom prilikom još jednom podsećamo da su pravna lica, odnosno preduzetnici dužni da redovne GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE za izveštajnu 2016. godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna 2017. godine.

Detaljno o dostavljanju, prijemu i obradi finansijskih izveštaja za 2016. godinu pisali smo u “Informator” – u broj 2-3/17.

Skrećemo pažnju i na to da 29. juna 2017. godine ističe krajnji rok za podnošenje PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA za 2016. godinu.

O utvrđivanju poreske obaveze, sastavljanju i podnošenju poreske prijave i poreskog bilansa za 2016. godinu detaljno smo pisali u “Informator” – u broj 4/2017.