101

5,940.00  RSD

Komentar i primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (objašnjenja, primeri, službena mišljenja, podzakonska akta)

 

SADRŽAJ:

KOMENTAR I PRIMENA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
Objašnjenja – primeri – službena mišljenja – podzakonska akta

I. Uvodne odredbe (čl. 1. do čl. 9.)

II. Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 10. do čl. 15.)

III. Dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje (član 16.)

IV. Lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću (član 17.)

V. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (član 18.)

VI. Uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 19. do čl. 43.)

 • 1. Starosna penzija (čl. 19. i čl. 20.)
 • 2. Invalidska penzija (čl. 21. do čl. 26.)
 • 3. Porodična penzija (čl. 27. do čl. 36.)
 • 4. Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (čl. 37. do čl. 40.)
 • 5. Pravo na naknadu pogrebnih troškova (član 41.)
 • 5a Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (član 41a)
 • 6. Određene kategorije osiguranika (čl. 42. i čl. 43.)

VII. Penzijski staž (čl. 44. do čl. 60.)

 • 1. Staž osiguranja koji se računa sa efektivnim trajanjem (čl. 47. do čl. 51.)
 • 2. Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (čl. 52. do čl. 59.)
 • 3. Poseban staž (član 60.)

VIII. Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 61. do čl. 79.)

 • 1. Starosna i invalidska penzija (čl. 61. do čl. 70.)
 • 2. Porodična penzija (čl. 71. do čl. 73.)
 • 3. Novčana naknada za telesno oštećenje (član 74.)
 • 4. Naknada pogrebnih troškova (član 75.)
 • 4a Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica (član 75a)
 • 5. Najniži i najviši iznos penzije (čl. 76. do čl. 78.)
 • 6. Starosna i invalidska penzija za određene kategorije osiguranika (član 79.)

IX. Usklađivanje penzije i novčane naknade (čl. 80. i čl. 81.)

X. Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 82. do čl. 124a)

 • 1. Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 82. do čl. 106.)
 • 2. Korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 107. do čl. 124a)

XI. Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 125. do čl. 149.)

XII. Organizacija (čl. 150. do čl. 168.)

XIII. Finansiranje (čl. 169. do čl. 207.)

XIV. Naknada štete (čl. 208. do čl. 210.)

XV. Vršenje nadzora (član 211.)

XVI. Kaznene odredbe (čl. 212. do čl. 217.)

XVII. Prelazne i završne odredbe (čl. 218. do čl. 263.)

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIĆEN TEKST:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS”, br. 101/10)
 • Izvod iz Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Sl. list SRJ”, br. 43/94, 28/96 – dr. zakon, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02 – dr. zakon, “Sl. list SCG”, br. 7/05, 44/05)
 • Izvod iz Zakona o Vojsci Srbije (“Službeni glasnik RS” br. 116/07, 88/09)

PODZAKONSKA AKTA

PRAVILNICI KOJE JE DONELO MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOCIJALNA PITANJA:
 • Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 105/03)
 • Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja (“Sl. glasnik RS”, br. 105/03, 120/08)
 • Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10)

  • Metodologija za izradu stručne dokumentacije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Pravilnik o načinu podnošenja dokaza o broju registrovanih članova udruženja penzionera (“Sl. glasnik RS”, br. 99/07)
PRAVILNICI KOJE JE DONEO REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE:
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 68/04)
 • Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 29/08, 24/09)

  • Obrazac Prijava
 • Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 59/08, 75/08 – ispravka, 24/11)

  • Obrazac 1 – Predlog za utvrđivanje invalidnosti
  • Obrazac 1a – Obaveštenje (osiguraniku o medicinskoj dokumentaciji koja nedostaje)
  • Obrazac 2 – Nalaz, mišljenje i ocena (organa veštačenja u prvostepenom postupku)
  • Obrazac 2 – Nalaz, mišljenje i ocena (organa veštačenja u prvostepenom postupku – Direkcija pokrajinskog fonda)
  • Obrazac 2a – Primedba (na nalaz, mišljenje i ocenu dat u prvostepenom postupku)
  • Obrazac 3 – Nalaz, mišljenje i ocena (organa veštačenja u drugostepenom postupku)
  • Obrazac 3 – Nalaz, mišljenje i ocena (organa veštačenja u drugostepenom postupku – Direkcija pokrajinskog fonda)
  • Obrazac 3a – Primedba (na nalaz, mišljenje i ocenu dat u drugostepenom postupku)
  • Obrazac 4 – Nalaz, mišljenje i ocena (Komisije za utvrđivanje promena u stanju invalidnosti po službenoj dužnosti u prvostepenom postupku)
  • Obrazac 5 – Nalaz, mišljenje i ocena (Komisije za utvrđivanje promena u stanju invalidnosti po službenoj dužnosti u drugostepenom postupku)
  • Obrazac 6 – Nalaz, mišljenje i ocena (Komisije za preispitivanje nalaza, mišljenja i ocene u prvostepenom postupku)
  • Obrazac 7 – Nalaz, mišljenje i ocena (Komisije za preispitivanje nalaza, mišljenja i ocene u drugostepenom postupku)
 • Pravilnik o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 29/08)
ODLUKE KOJE JE DONELA VLADA RS:
 • Odluka o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 118/03)
 • Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 118/03, 11/06)

  • Jedinstveni kodeks šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Odluka o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 118/03, 11/06, 54/10 – dr. propis)

  • Obrazac M-4 – Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene
  • Obrazac M-4/SP – Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
  • Obrazac M-4K – Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene
  • Obrazac M-4K/SP – Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike i osnovice osiguranja za osiguranike zaposlene
  • Obrazac M-6 – Prijava podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja
  • Obrazac M-7/PS – Prijava podataka o utvrđenom penzijskom stažu
  • Obrazac M-8 – Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene
  • Obrazac M-8/SP – Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
  • Obrazac M-10 – Prijava promene podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja
  • Obrazac M-UN – Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade
  • Obrazac M-UNK – Prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade
  • Obrazac M-4UN – Prijava o stažu osiguranja po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade
  • Obrazac PSKP – Prijava o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
  • Obrazac ROD-1 – Prijava početka poslovanja, prestanka poslovanja, promena u poslovanju obveznika plaćanja doprinosa
  • Obrazac M-8K – Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene
  • Obrazac M-8UN – Prijava promene podataka o stažu osiguranja po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade
ODLUKE KOJE JE DONEO REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE:
 • Odluka o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 43/11)
 • Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 69/08)
 • Odluka o privremenoj nadležnosti za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za osiguranike i lica sa područja AP Kosovo i Metohija (“Sl. glasnik RS”, br. 36/07)
 • Odluka o utvrđivanju i naplati potraživanja i otpisivanju dospelih nenaplativih potraživanja od korisnika prava (“Sl. glasnik RS”, br. 30/11)
OSTALI PROPISI:
 • Statut Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 31/08, 37/08 – ispravka)
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 30/10)
 • Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 54/10)

  • Jedinstveni kodeks šifara
  • Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava
  • Obrazac M – Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
  • Obrazac M-A – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom (“Sl. glasnik RS”, br. 72/06, 84/06 – ispravka)

  • Obrazac 1 – Izveštaj o povredi na radu
  • Obrazac 2 – Izveštaj o profesionalnom oboljenju
  • Obrazac 3 – Izveštaj o oboljenju u vezi sa radom
PRILOZI:
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju (spisak država sa kojima Republika Srbija ima važeće sporazume)
 • Pregled iznosa najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.09.2004. godine do 31.07.2011. godine
PRIMERI POPUNJENIH OBRAZACA ZA OSTVARIVANJE ODREĐENIH PRAVA
KOJI SE DOSTAVLJAJU REPUBLIČKOM FONDU PIO

Primeri zahteva za priznavanje prava na starosnu penziju:

 • Zahtev za starosnu penziju
 • Zahtev za starosnu penziju po sporazumima sa bivšim republikama
 • Zahtev za starosnu penziju po sporazumima/konvencijama
 • Zahtev za ponovno određivanje starosne penzije po prestanku osiguranja – Direkcija
 • Zahtev za ponovno određivanje starosne penzije po prestanku osiguranja – Direkcija

Primeri zahteva za priznavanje prava na porodičnu penziju:

 • Zahtev za porodičnu penziju po smrti korisnika penzije
 • Zahtev za porodičnu penziju po smrti osiguranika
 • Zahtev za porodičnu penziju po smrti korisnika penzije po sporazumima sa bivšim republikama
 • Zahtev za porodičnu penziju po smrti osiguranika po sporazumima sa bivšim republikama
 • Zahtev za porodičnu penziju po smrti korisnika penzije po sporazumima/konvencijama
 • Zahtev za porodičnu penziju po smrti osiguranika po sporazumima/konvencijama
 • Zahtev za isplatu porodične penzije po prestanku osiguranja – Direkcija
 • Zahtev za isplatu porodične penzije po prestanku osiguranja – filijale

Primeri zahteva za priznavanje prava na invalidsku penziju:

 • Zahtev za invalidsku penziju
 • Zahtev za invalidsku penziju po sporazumima sa bivšim republikama
 • Zahtev za invalidsku penziju po sporazumima/konvencijama
 • Zahtev za priznavanje prava na invalidsku penziju po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti

Primeri zahteva za priznavanje prava na tuđu negu i pomoć:

 • Zahtev za telesno oštećenje i pomoć i negu – Direkcija
 • Zahtev za telesno oštećenje i pomoć i negu – filijale
 • Zahtev za specijalna pomagala za čitanje i pisanje

Primer zahteva za utvrđivanje svojstva osiguranika

 • Sticanje i prestanak svojstva osiguranika po članu 15. Zakona o PIO:

  • Zahtev za dobrovoljno pristupanje obaveznom osiguranju
  • Zahtev za prestanak svojstva osiguranika

Primeri zahteva za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu:

 • Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu – Direkcija
 • Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu – filijale
 • Zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu zaposlenja u inostranstvu

Primeri zahteva za promenu prezimena – imena u predmetu:

 • Zahtev za promenu prezimena – imena u predmetu – Direkcija
 • Zahtev za promenu prezimena – imena u predmetu – filijale

Primeri zahteva za priznavanje staža po osnovu rođenja trećeg deteta:

 • Zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta – Direkcija
 • Zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta – filijale

Primeri zahteva za priznavanje staža za vreme trudnoće:

 • Zahtev za priznavanje staža za vreme trudnoće – Direkcija
 • Zahtev za priznavanje staža za vreme trudnoće – filijale

Primeri zahteva za priznavanje staža po osnovu učešća u ratu:

 • Zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu učešća u ratu – Direkcija
 • Zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu učešća u ratu – filijale

Primeri zahteva za naknadu pogrebnih troškova:

 • Zahtev za naknadu pogrebnih troškova – Direkcija
 • Zahtev za naknadu pogrebnih troškova – filijale

Promena adrese na koju se vrši isplata:

 • Zahtev za promenu adrese na koju se vrši isplata – Direkcija
 • Zahtev za promenu adrese na koju se vrši isplata – filijale