Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2016

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 99/11) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2016. godine koji iznosi: 0,201272

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 77/2016 od 14.09.2016. godine.

Koeficijent se dobija po obrascu koji je propisan Uputstvom o načinu utvrđivanja zakupnine (“Sl. glasnik RS”, br. 27/97, 43/01, 28/02 i 82/09). 

Prečišćene tekstove Zakona o stanovanju i Uputstva o načinu utvrđivanja zakupnine možete naći u “Ekspert”-u.