Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2005

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar za kapitalne investicije je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2005. godine koji iznosi: 0,0660173.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 68/05 od 4.08.2005. godine.