Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2009

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar životne sredine i prostornog planiranja je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period januar – jun 2009. godine koji iznosi: 0,133631

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 7/09 od 30.01.2009. godine.