Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2008

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar za infrastrukturu je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period januar – jun 2008. godine koji iznosi: 0,1133036.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 17/08 od 13.02.2008. godine.