Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2005

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar za kapitalne investicije je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period januar – jun 2005. godine koji iznosi: 0,061064.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 9/05 od 29.01.2005. godine.