Izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 24/11, a stupa na snagu 12. aprila 2011. godine.
Izmenom pravilnika izvršene su izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 4/11) koje se odnose na način ostvarivanja poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u, koji se odnosi na prevozne i druge usluge povezane sa uvozom dobara.
Prečišćen tekst Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 4/11 i 24/11) možete naći u “EKSPERT“-u.