Pretplata na stručni časopis "INFORMATOR"

(Cene su date sa uključenim PDV-om)

Šta obuhvata pretplata na stručni časopis "INFORMATOR"?

Pretplata na stručni časopis "INFORMATOR" obuhvata:

 • Prijem ŠTAMPANOG I korišćenje ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA; 
 • NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA  (direktnim pozivom na broj 011/30 35 435 ili preko e-mail-a) sa našim savetnicima, svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni.
  Konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN - ovih savetnika van radnog vremena nisu uključene u cenu pretplate. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN.
 • Prijem određenih knjiga iz edicije "Propisi" i korišćenje elektronskih izdanja ovih knjiga;
 • Korišćenje 11 servisa za obračune kamata na sajtu WWW.KAMATA.RS;
 • Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu proba.cekos.rs;

 

Objašnjenja korišćenih pojmova u opisima pretplate
 • Polugodišnja pretplata za stručne časopise - počinje 01/01, odnosno 01/07 i traje 6 meseci.
 • Godišnja pretplata na stručne časopise - počinje 01/01 i traje 12 meseci.
 • Osnovna (prva) pretplata - odnosi se na kupovinu jedne pretplate. Ukoliko se kupuje više pretplata ova pretplata se odnosi na prvu, a za sve ostale-a pretplate se se koriste cene za naredne pretplate.
 • Svaka naredna pretplata - cene za narednu pretplatu odnose se kako na istu tako i na različite vrste pretplate, s tim što ukoliko se kombinuje više različitih vrsta pretplate kao "osnovna - prva" uzima se pretplata sa višom cenom.
  Primer za više primeraka jedne vrste pretplate: Ukoliko kupujete npr. 4 primerka časopisa "Informator" (godišnja pretplata), cena osnovne - prve pretplate je 116.600,00 a ostale 3 pretplate se računaju po ceni od 67.320,00 dinara (sa PDV-om). Uz navedenu kupovinu dobijate i 4 licence za korišćenje baze "Ekspert".
  Primer za više vrsta pretplata: Ukoliko kupujete npr. godišnju vezanu (pretplata na časopis "Informator" i časopis "PDV") i još 2 godišnje pretplate na časopis "Informator", kao "osnovnu - prvu" pretplatu uzimate vezanu pretplatu u iznosu od 145.200,00, a još 2 primerka časopisa "Informator" po ceni za "svaku narednu" pretplatu odnosno po 67.320,00 (sa PDV-om). Uz navedenu kupovinu dobijate i 4 licence za korišćenje baze "Ekspert".

Polugodišnje pretplate

(pretplata na stručni časopis “INFORMATOR”)

Časopis “INFORMATOR” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje pretplate

(pretplata na stručni časopis “INFORMATOR”)

Časopis “INFORMATOR” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Polugodišnje vezane pretplate

(pretplata na stručni časopis “INFORMATOR” u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate – niže cene svake od pretplata koje čine vezanu pretplatu)

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje vezane pretplate

(pretplata na stručni časopis “INFORMATOR” u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate – niže cene svake od pretplata koje čine vezanu pretplatu)

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + časopis “PDV” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis “INFORMATOR” + digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata