Informator broj 9/2012 od 26.03.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DONETA JE ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE
ZA JANUAR – MART 2012. GODINE I ZA APRIL 2012. – FEBRUAR 2013. GODINE
(detaljnije)

 • Visina minimalne neto zarade i preračun na bruto minimalnu zaradu
 • Pravo na minimalnu zaradu i njeno uvećanje po osnovu drugih primanja

  • Uslovi za isplatu minimalne zarade

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2012. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE POČEV OD PLATE ZA FEBRUAR 2012. GODINE

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U APRILU I MAJU 2012. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi

  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Vaskršnjih odnosno Uskršnjih praznika
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja prvomajskih praznika
 • Obračun naknade zarade za dane praznika u aprilu i maju 2012. godine

  • Način utvrđivanja osnova za naknadu
  • Primeri obračuna naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada u vreme nastupajućih Uskršnjih praznika
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna

  • Primeri obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane Vaskršnjih/Uskršnjih praznika
  • Primeri obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane prvomajskih praznika
  • Uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima
  • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika

LIČNI I FIZIČKI PRENOSI SREDSTAVA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA

 • Pojam ličnih i fizičkih prenosa sredstava
 • Lični prenos sredstava plaćanja
 • Fizički prenos sredstava plaćanja

  • Iznošenje i unošenje dinara
  • Iznošenje i unošenje prigodnog kovanog novca i dinara u numizmattičke i kolekcionarske svrhe
  • Iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, čekova i hartija od vrednosti

SLUŽBENA TAJNA U PORESKOM POSTUPKU I OBAVEZA OBJAVLJIVANJA OBAVEŠTENJA O IZNOSIMA PORESKOG DUGA PORESKIH OBVEZNIKA

 • Službena tajna u poreskom postupku
 • Obaveza Poreske uprave i jedinica lokalne samouprave da kvartalno objavljuju podatke o iznosu poreskog duga poreskih obveznika

KAKO JE NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA UREĐENO PITANJE POSLOVNOG IMENA?

KAKO NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA UREĐUJE KOMANDITNA DRUŠTVA?

 • Pojam, osnivanje i evidencija podataka o članovima društva
 • Ulog, udeo i dobit i gubitak
 • Vođenje poslova, zastupanje društva i prava komanditora

  • Vođenje poslova komanditnog društva

   • Poslovođenje od strane više komplementara
   • Prenos ovlašćenja na poslovođenje
   • Otkazivanje ovlašćenja za poslovođenje
   • Oduzimanje ovlašćenja za poslovođenje komplementara
  • Zastupanje komanditnog društva
  • Prava komanditora

   • Komanditorovo pravo nadzora
   • Isplata dobiti komanditoru
 • Odgovornost komanditora
 • Prestanak statusa člana društva i prestanak društva

  • Prestanak statusa komplementara i komanditora i promena pravne forme
  • Prestanak komanditnog društva

PROŠIRENO DEJSTVO KOLEKTIVNOG UGOVORA I IZUZIMANJE OD PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA SA PROŠIRENIM DEJSTVOM U DELU KOJI SE ODNOSI NA ZARADE I NAKNADE ZARADE

 • Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora

  • Kolektivni ugovori u oblasti privrede čija je primena proširena
 • Izuzimanje od primene kolektivnog ugovora čije je dejstvo prošireno

  • Podnošenje zahteva za izuzimanje
  • Razlozi za izuzimanje
  • Donošenje odluke

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE NA LIČNA PRIMANJA (NA KOJA SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI)

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA