Informator broj 8/09 od 06.03.2009.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA

ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU
 • Primena Programa racionalizacije
 • Principi racionalizacije
 • Osnov za korišćenje sredstava
 • Isplata otpremnine u jedinicama lokalne samouprave

  koja ne izvrše racionalizaciju u skladu sa Programom racionalizacije
 • Visina sredstava koja se prenose jedinici lokalne samouprave iz budžeta Republike
 • Uslovi za korišćenje sredstava iz budžeta Republike
 • Izvori sredstava
 • Postupak korišćenja sredstava
 • Poreski tretman jednokratne novčane naknade koja se isplaćuje u skladu sa Programom racionalizacije

ZAKLJUČAK I INFORMACIJA o merilima za određivanje najvišeg iznosa zarade, odnosno plate za direktora, zamenika direktora i druga rukovodeća lica u javnim preduzećima, javnim agencijama ili drugim oblicima ogranizovanja čiji je osnivač RS i preporukama za ograničenje troškova reprezentacije i raspodele dobiti u tim oblicima organizovanja

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE I DOSTAVLJANJE USVOJENIH

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • – Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • – Tabelarni pregled rokova za dostavljanje i dokumentacije koja se dostavlja uz usvojene finansijske izveštaje za 2008. godinu
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE

KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU

CARINSKI KONTINGENTI U 2009. GODINI

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2008. GODINU

 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u Obrazac M-4, odnosno M-4K za 2008. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava
REGISTRACIJA I RAD PREDSTAVNIŠTVA

I OGRANKA STRANOG LICA U REPUBLICI SRBIJI
ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA
 • Razlozi za donošenje zakona
 • Osnovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela
 • Krivične sankcije predviđene zakonom
 • Posledice osude pravnog lica za krivično delo
 • Krivični postupak predviđen zakonom
 • Izvršenje sudskih odluka
 • Shodna primena odredbi drugih zakona
 • Primena zakona u praksi
SLUŽBENO MIŠLJENJE

Ministarstva finansija – Primena Zakona o računovodstvu i reviziji