Informator broj 7/2013 od 12.03.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

DONETI SU PRAVILNICI O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD  SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA

 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici

KATOLIČKI USKRS SE U 2013. GODINI PRAZNUJE OD 29. MARTA DO 1. APRILA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznovanja katoličkog Uskrsa
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU  KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I OBJAVLJIVANJE ISTIH – krajnji rok 30.04.2013. godine

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2012. GODINU
(detaljnije)

 • Uvod
 • Obrasci prijava, obveznici i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2012. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
  • Način popunjavanja prijave M-4K, sa praktičnim primerima
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

NAKNADNA ULAGANJA U NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE NA LIČNA PRIMANJA (NA KOJA SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI)

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE  I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA