Informator broj 5/2018 od 26.01.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

Svim pretplatnicima na stručni časopis “Informator” dostavili smo:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2017. GODINE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2018. GODINE
(detaljnije)

 

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

NOVINE U PORESKOM TRETMANU PRIMANJA IZ ČLANA 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, IZNAD PROPISANIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

 

 • Primer za isplatu pomoći zaposlenom u slučaju smrti člana njegove porodice
 • Primer za isplatu stipendije učeniku
 • Primer za isplatu hranarine sportisti
 • Primer za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju
 • Primer za isplatu otpremnine po osnovu “tehnološkog viška”
 • Primer za isplatu naknade za rad članu opštinske izborne komisije
 • Primer za isplatu novčane pomoći fizičkom licu radi ublažavanja teške materijalne situacije

ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU 15.02.2018. POMERAJU SE NA 19.02.2018. GODINE ZBOG PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI

ZAKLJUČEN JE ANEKS (DRUGI) POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA  ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI  REPUBLIKE SRBIJE, SA PRIMENOM OD 1. JANUARA 2018. GODINE

 NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA KOJA LICE PO PRESTANKU RADNOG  ODNOSA MOŽE OSTVARITI KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE I NOVINE U ODREĐIVANJU VISINE NOVČANE NAKNADE

 

 • Prava za vreme nezaposlenosti
 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa
 • Pravo na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje
 • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
 • Utvrđivanje visine i obračun novčane naknade za zahteve podnete zaključno sa 31.12.2017. godine
 • Podsticaj za korisnike novčane naknade
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe
 • Primena sporazuma o socijalnom osiguranje

IZVEŠTAJI I OBRASCI KOJE REZIDENTI DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE U VEZI SA KREDITNIM ZADUŽENJEM (obrasci: KZ-2, KZ-3A, KZ-3B, KZ-5, KZ-7)

 

 • Popunjavanje Obrasca KZ-2 – Izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-3A – Plan korišćenja po kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-3B – Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-5 – Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju
 • Popunjavanje Obrasca KZ-7 – Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Prilog: Šifarnik valuta

SLUŽBENA MIŠLJENJA