Informator broj 4/08 od 19.01.2008.

IZMENE I DOPUNE UREDBI O SPROVOĐENJU ZAKONA O PRIVATIZACIJI
  • Uredba o izmeni Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
UNOŠENJE PODATAKA O ZARADI U OBRAZAC PPP
 
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA

I PORESKE PRIJAVE ZA 2007. GODINU