Informator broj 29/11 od 26.12.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Mere za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima
 • Sprovođenje odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije
 • Prikaz Zakona o javnom beležništvu i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu
 • Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu upućen je Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA 

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2011. GODINI

USVOJENA SU DVA NOVA PROPISA KOJA UREÐUJU OBLAST VOÐENJA PRIVREDNIH REGISTARA

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

USVOJENE SU IZMENE ZAKONA O STANOVANJU

DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

MERE ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

SPROVOÐENJE ODREDABA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLA I DAVANJA SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE

 • Izdavanje dozvole za obavljanje poslova lizinga
 • Davanje saglasnosti za sticanje vlasništva nad udelima/akcijama davaoca lizinga
 • Davanje saglasnosti na imenovanje članova upravnog i izvršnog odbora davaoca lizinga
 • Dostavljanje propisane dokumentacije i potrebnih dokaza

PRIKAZ ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I PRAVILNIKA O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU

 • Položaj i delatnost
 • Udruživanje javnih beležnika i odnos prema državnim organima
 • Javnobeležnički depozit
 • Zaključak

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU UPUĆEN JE NARODNOJ SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

 • Predloženo je povećanje osnovice za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike
 • Predloženo je povećanje osnovice za obračun i isplatu plata za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca
 • Obaveza uplate 50% dobiti u budžet Republike
 • Ograničenje određenih primanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava
 • Predložen je iznos iznad koga za javne nabavke naručilac zahteva bankarsku garanciju, i iznosi za nabavke male vrednosti
 • Zasnivanje radnog odnosa sa novim licima kod direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije
 • Zasnivanje radnog odnosa sa novim licima u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i zdravstvenim ustanovama
 • Predložen je način za obustavu transfernih sredstava jedinicama lokalne samouprave koje postupaju suprotno odredbama Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji