Informator broj 26/2012 od 12.12.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USVOJEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU

FISKALNA STRATEGIJA ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

OMOGUĆENA JE OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA I OSTVARIVANJE  PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA LICIMA KOJA ČEKAJU NA REŠENJA NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI I LICIMA KOJA ČEKAJU NA REŠENJA ZA PENZIJU

POČEV OD ISPLATE ZARADA I NAKNADA ZARADA ZA JANUAR 2013. GODINE UZ OBRASCE PP OD I PP OD-1 POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA PODNOSE I NOVOPROPISANE OBRASCE SPECIFIKACIJA OS I OS-1 (detaljnije)

 • Razlozi za propisivanje obrazaca OS i OS-1
 • Obrazac PP OD sa specifikacijom OS
 • Obrazac PP OD-1 sa specifikacijom OS-1
 • Rokovi za podnošenje obrazaca PP OD, odnosno PP OD-1 sa specifikacijama OS, odnosno OS-1
 • Primeri obračuna i popunjavanja obrazaca

  • Primer obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplati zarada i naknada zarada na teret poslodavca i popunjavanje obrasca PP OD sa specifikacijom OS
  • Primer obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplati naknada zarada koje se ne isplaćuju na teret poslodavca i popunjavanje Obrasca PP OD-1 i specifikacije OS-1

USTAVNI SUD JE DONEO ODLUKU O NESAGLASNOSTI SA USTAVOM DELA ODREDBE ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 16) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

STAROSNA PENZIJA – KADA IĆI, U 2012. ILI 2013. GODINI?

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i s tim u vezi, snižavanja opšte starosne granice kod tzv. “beneficiranog staža”
 • Određene kategorije osiguranika i vojni osiguranici
 • Određivanje visine penzije za osiguranika ženu – dodati staž

KAKO SE OSTVARUJE PRAVO NA STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, OSIM U SRBIJI, RADILA I U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU RANIJE JUGOSLAVIJE (bivša SFRJ)?

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Podnošenje zahteva za utvrđivanje staža osiguranja kao osnova za sticanje prava na starosnu penziju po sporazumima sa bivšim državama SFRJ
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ

  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federacija
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ

  • U Srbiji i u Hrvatskoj
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji
  • U Srbiji i u Republici Srpskoj
  • U Srbiji i u Makedoniji
  • U Srbiji i u Crnoj Gori
  • U Srbiji i u Sloveniji
  • U Srbiji i u Sloveniji i u Republici Srpskoj
  • U Srbiji i u BiH – Federaciji i u Crnoj Gori
  • U Srbiji i u Makedoniji i u Hrvatskoj
  • Prilog: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2012. i 2013. godini
 • Pravo na najniži iznos penzije u Republici Srbiji za korisnike prava na starosnu penziju po međunarodnom ugovoru
 • Postupak za ostvarivanje prava na inostranu penziju

NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ VREDNOSTI HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI

 • Namirenje potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti
 • Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti realizacijom hipoteke
 • Primeri namirenja potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti

  • Primer prodaje hipotekovane nepokretnosti putem aukcije
  • Primer prodaje hipotekovane nepokretnosti neposrednom pogodbom

NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ VREDNOSTI PREDMETA ZALOŽNOG PRAVA

 • Osnovna zakonska rešenja u vezi sa založnim pravom na pokretnim stvarima upisanim u registar
 • Primeri namirenja potraživanja iz vrednosti predmeta založnog prava

  • Primer javne prodaje predmeta založnog prava putem nadmetanja
  • Primer prodaje predmeta založnog prava po tržišnoj ceni

DRŽAVNI I DRUGI PRAZNICI U 2013. GODINI
(kalendar sa državnim praznicima)

SLUŽBENA MIŠLJENJA – Primena Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru