Informator broj 26/11 od 11.11.2011.

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA POČEV OD PLATE ZA OKTOBAR 2011. GODINE (državnih službenika i nameštenika; sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca; zaposlenih u javnim službama; izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave)

IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE JE DONELA NOVO UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA ROBA NE PROIZVODI U ZEMLJI

FILIJALE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PROPISANE NOVIM STATUTOM REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PRAZNICI U DECEMBRU 2011. GODINE I JANUARU 2012. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Obračun naknade zarade za dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Pravo na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika
 • Naknada plate zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima lokalne samouprave

PRAVO I PORESKI TRETMAN POKLONA POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE NA NIVOU POSLODAVCA I PORESKI TRETMAN DAVANJA PO OVOM OSNOVU

 • Propisi koji se primenjuju u oblasti društvene brige za zdravlje na nivou poslodavca
 • Društvena briga za zdravlje u skladu sa Zakonom o radu
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

  • Kaznene odredbe za prekršaj poslodavca za neobezbeđivanje zdravstvene zaštite zaposlenih

UPRAVLJANJE AKCIONARSKIM DRUŠTVOM PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Skupština akcionarskog društva
 • Direktor akcionarskog društva

  • Direktor u sistemu jednodomnog upravljanja
  • Direktor u sistemu dvodomnog upravljanja
 • Nadzorni odbor akcionarskog društva
 • Sekretar akcionarskog društva

NADZOR POSLOVANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Unutrašnji nadzor poslovanja akcionarskih društava
 • Spoljni nadzor poslovanja akcionarskih društava