Informator broj 24/09 od 10.12.2009.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
USLOVI ZA STICANJE PRAVA ZA ODLAZAK U PENZIJU U 2009. I 2010. GODINI
UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU RS ZA 2010. GODINU
ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U PROGRAMIMA POSLOVANJA I FINANSIJSKIM PLANOVIMA ZA 2010. U JAVNOM SEKTORU
 • Zakonska uređenost
 • Smernice politike plata u javnom sektoru u 2010. u Revidiranom memorandumu
 • Zaključak Vlade RS o smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja i finansijskih planova za 2010. godinu
 • Godišnji Program poslovanja i primena odredaba Opšteg kolektivnog ugovora
 • Izrada Programa poslovanja
 • Planiranje zarada i drugih primanja za 2010. godinu
 • Obaveza jedinica lokalne vlasti da dostave programe javnih preduzeća nadležnim ministarstvima
 • Obaveštenje o kretanju cena proizvoda i usluga i zarada
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima i dalje je na snazi

ROK ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA ODREĐENIH OSIGURANIKA ISTIČE 31.12.2009. GODINE

IZMENE UREDBI KOJIMA SE UREĐUJE PRIVATIZACIJA

DODATNE NABAVKE RADOVA KOJI NISU BILI UKLJUČENI U PRVOBITNI PROJEKAT ILI PRVU JAVNU NABAVKU

IZMENE PRAVILNIKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE

PORESKO-PRAVNI TRETMAN RASKIDA, ODNOSNO PONIŠTAJA PRAVNOG POSLA, KOJIM JE IZVRŠEN PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

 • Kada je pravni posao valjan
 • Ništavi ugovori
 • Rušljivi ugovori
 • Raskid ugovora
 • Poresko-pravne posledice poništaja, odnosno raskida ugovora po osnovu koga je izvršen prenos prava svojine na nepokretnosti
 • Povraćaj plaćenog poreza
 • Upis stečenih prava u zemljišne, odnosno katastarske knjige po osnovu pravnog posla koji je poništen
 • Plaćanje poreza na imovinu nakon poništaja, odnosno raskida ugovora kojim je izvršen prenos prava svojine na nepokretnosti